29/9/16

La comunitat educativa reclama transparència amb les beques menjador

Reclamació per escrit del MUCE a la consellera d'Ensenyament

El 21 de setembre el Marc Unitari de la Comunitat educativa (MUCE) va presentar aquesta reclamació petició als portaveus dels grups parlamentaris a la Comissió d’Ensenyament. Les beques esdevenen un pilar fonamental per promoure l’equitat en el sistema educatiu i un dels instruments bàsics per fomentar l’accés al servei de menjador de l’alumnat socialment menys afavorit, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya.

D’acord amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, (Llei 19/2014, del 29 de desembre) la Comunitat Educativa hem sol·licitat a Ensenyament les següents informacions:

 1. Nombre de beques menjadors sol·licitades el curs 2016-2017
 2. Nombre de beques menjador concedides el curs 2016-2017
 3. Del total de beques menjadors concedides el curs 2016-2017, quantes han estat al 100% i quantes al 50%
 4. Quin criteris s’han utilitzat per concedir les beques menjador, tant al 100% com al 50%
 5. Quan s’ha comunicat a les famílies i/o als centres la concessió i/o denegació de les beques menjador sol·licitades
 6. En quina data es farà efectiu el pagament de les beques menjadors als Consells Comarcals, als Centres i/o a les empreses de menjador
 7. Foto: FaPaC
 8. Total de la partida sortint des del Departament d’Ensenyament a cadascun dels Consells Comarcals en concepte de pagament de beques menjador
 9. Total del pressupost destinat per a beques menjador (finalista) des de cadascun dels Consells Comarcals.
 10. Pagaments pendents en concepte de beques menjador del curs 2015-2016 del Departament d’Ensenyament a cadascú dels diferents Consells Comarcals.
 11. Pagaments pendents en concepte de beques menjador del curs 2015-2016 de cadascun dels Consells Comarcals cap als Centres i/o les empreses de menjador.
 12. Quines han estat les bases de les convocatòries de beques menjador de cadascun dels diferents Consells Comarcals, tal com es van realitzar a finals de curs 2015-2016.
 13. Estat actual del sistema d’assignació de partides entre els diferents Consells Comarcals i de les beques entre els/les sol·licitants i mecanismes existents per evitar generar desigualtats territorials i individuals.
 14. Quants alumnes de 1r d'ESO tenen beca menjador aquest curs i quants alumnes de 6è tenien beca el curs passat.
 15. Quines actuacions s’han fet  - i quines es tenen previst fer - des del Departament d’Ensenyament en els casos d'alumnes que perden la beca per manca de menjador a l'institut

28/9/16

Preus acolliment 2016-2017

Actualització dels preus

Acolliment escolar
Us informem dels preus que estaran vigents durant tot aquest curs 2016-2017. Mantenim totes les opcions de l'any passat.

Us recordem que hi ha una petita pujada donat que a partir d'ara Safis Sports es farà càrrec íntegrament de la gestió económica (contractació de personal, rebuts, impagats, etc.)


Us recordem els càlculs económics que hi ha al darrere d'aquestes tarifes.

Per a les famílies que necessiten el servei fix durant tot el mes apliquem d'entrada un descompte del 55%. Un dia ocasional d’acolliment costa 5,00€ per una hora de servei i 6,50€ per hora i mitja. Comptant que un mes té 20 dies laborals, una família que l’utilitzi tot el mes hauria de pagar 5,00€ x 20 = 100€ o bé 6,50€ x 20 = 130€. El preu, un cop aplicat el descompte, queda en 42,00€ i 56,50€ respectivament.

Per a les famílies que sol·liciten dos dies fixos a la setmana, siguin els que siguin, el descompte aplicat és del 40%. El mateix es fa amb la tarifa fixa d’un dia a la franja de tarda, amb un 40% aproximat. Fem un arrodoniment dels preus per facilitar-ne el pagament si s’ha de fer en efectiu.

Pel que fa a la tarifa combinada, de matí i tarda, com entenem que es tracta de les famílies que més ús en fan, hi hem aplicat un 15% de descompte addicional, de manera que gaudiran d’un 70% de descompte total.

I pel que fa als segons germans/es, sempre apliquem un 40% de descompte sobre el primer/a fill/a. El tercer/a i successius tenen un preu gairebé simbòlic d’1,50 € o 1,00 € depenent de si és ocasional o fix.

22/9/16

Masterclass de la Colla Espriueta

Divendres 23 de setembre, 16:45 h

Vols participar de la Colla de l'Espriueta?

Ens ho passem molt bé. Fem assajos familiars un cop per setmana i sortides per Sant Feliu i rodalies. Portem les gegantes, cavalls i tabalers.

Si vols provar, vine a la Masterclass que farem aquest divendres, 23 de setembre, davant del cole, a la sortida de classe, a les 16:45 h.

Com més siguem, millor ens ho passarem. T'ho perdràs? Vine i apunta't.


19/9/16

Escola de Famílies: Taller de primers auxilis

Escola Pau Vila, 29 de setembre, 17-21 h

Eines i recursos per identificar una emergència: com es fa la posició lateral de seguretat, què és el suport vital bàsic, com es fa la reanimació cardiopulmonar i com s'utilitza el DEA (Desfibrilador Extern Automàtic).


Adreçat a ciutadans en general
Especialment recomanat a tothom que estigui involucrat en activitats esportives i extraescolars
Lloc: Escola Pau Vila (Carrer Mas Lluí, 13)

Primera xerrada de les sessions formatives per a famílies 2016-2017.

El cicle de xerrades està organitzat per l'Ajuntament de Sant Feliu a través del Programa de Suport a les AMPA i compta amb la col·laboració i suport de les ampes dels centres educatius de Sant Feliu.

La inscripció a les diferents formacions és gratuïta. Les places, però, són limitades i cal fer inscripció prèvia a: suportampas@santfeliu.cat


17/9/16

Ajudes a les sortides escolars 2016-2017

Noves condicions de la convocatòria 2016-2017
 
Ajudes municipals sortides escolars
Us informem de l’aprovació dels criteris d’ajuts municipals per a les sortides escolars obligatòries, organitzades per a les escoles d’ensenyament obligatori (primària i ESO) durant el curs 2016-2017.

Els terminis de la sol·licituds: del 14 al 30 de setembre

Requisits
 • Tant l'infant com els pares o tutors legals han d'estar empadronats a Sant Feliu de Llobregat
 • L'infant ha d'estar escolaritzat a Sant Feliu
 • Tenir uns ingressos dintre dels barems econòmics establerts, en base a l'Indicador de Renda Bàsica de Catalunya
Les famílies sol·licitants han d'acreditar uns ingressos anuals iguals o inferiors als següents:

Nucli familiar
Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)
Import anual
2 membres
2 vegades  l’IRSC
13.658,88 €
3 membres
2,5 vegades l’IRSC
17.073,60 €
4 membres
3 vegades l’IRSC
20.488,32 €
5 o més membres
3,5 vegades l’IRSC
23.903,04 €

Es consideren membres computables del nucli familiar el pare i la mare de l'infant, el/la tutor/a legal encarregada de la guarda o custòdia i els germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili.

En cas de separació o divorci es considera membre computable el nou cònjuge o parella de fet i s'inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar. Tanmateix, en cas de separació o divorci, aquest ajut el pot sol·licitar tant el pare o la mare de l'infant si acompleixen els requisits de les bases.

La quantia de les ajudes serà del 80% del cost segons el preu establert per cada escola. En cas de separacions o divorci, l'ajuda serà del 40% per al progenitor que ho sol·liciti, si acompleix els barems establerts.

Procediment
 1. Adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h. entre el 14 i el 30 de setembre, inclosos
 2. Portar signada l'autorització per a la consulta de les dades econòmiques tots els membres computables del nucli familiar majors de 16 anys
 3. En cas de separació o divorci, quan hi hagi incompliment de la pensió d'aliments, també caldrà aportar la denúncia i/o sentència corresponent

12/9/16

Menús menjador 2016-2017 1T

Primer trimestre

Ja podeu consultar els menús del primer trimestre 2016-2017. Esperem que us ajudin. Us recordem que 7 i tria, l'empresa que duu a terme el servei de menjador a la nostra escola des de 2007 és membre d'Acellec (Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura).

Si voleu, també podeu consultar la resta d'informació en xarxa a través del web de 7 i tria o descarregar-vos la revista completa.

A més a més, 7 i tria assumeix aquests altres compromisos: